Kdo si lahko jemlje pravico hoditi po poti modrosti

Meditacija (dhjana), bogočastje (pudža), ceremonije in rituali ter druge dejavnosti so predpisani za tiste, ki so preveč otopeli, da bi mogli prepoznati voljo Absoluta. Samo tisti, ki so se sposobni odpovedati trojnim sadovom posvetnih prizadevanj, si lahko jemljejo pravico hoditi po poti modrosti (gnjana). Duhovni iskalci na vedantski poti morajo biti opremljeni z/s:

1.) sposobnostjo razlikovanja med minljivim in večnim,
2. sposobnostjo odločnega odrekanja zemskim in nadzemskim užitkom,
3. sposobnostjo obvladovanja čutil, samoobvladovanjem, nenavezanostjo, moralno trdnostjo, vero in enakodušnostjo ter
4. globokim hrepenenjem po osvoboditvi.

                                                                           Sri Sathya Sai Baba (Sathya Sai Vahini)