Moteči hrup

"Moteči hrup je lahko prav toliko v pomoč kot tišina. Kako? S tem, da se v sebi nehaš upirati hrupu in dovoliš, da je, kakršen je.

Takšno sprejemanje te prenese v prostor notranjega miru, dušnega spokoja.  

Vedno, kadar z vsem bitjem sprejmeš sedanji trenutek, kakršen je – ne glede na obliko, ki jo privzame – si spokojen, umirjen."


E. Tolle, Govorica Tišine