Odlomek iz Ribhu gite

Ribhu: »Nekoč je Šankara poučeval sina na gori Kailaš. Prenesel ti bom njegove besede. Pozorno prisluhni!
2.30 Ni pojavnega sveta. Nikoli ni bil ustvarjen, pa tudi sam po sebi sploh ne obstaja. Uporablja se izraz 'slika sveta', kajti svet je povsem izmišljen.
2.31 Pojavnega sveta sploh ni, pa tudi ne misli ali česa podobnega. Ni niti posamičnih osebnosti niti posamičnih duš. Vse to je izmišljeno, povsem izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.32 Ni učinkov utvare ali česa podobnega. Ni strahu pred učinki utvare. Vse to je izmišljeno, povsem in do konca izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.33 Ni delujočega, ni delovanja. Sin moj, ničesar ni mogoče narediti! Vse to je izmišljeno, povsem in do konca izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.34 Ni 'enega', ni 'dvojega'. Ni mantre, ni tantre ali česa podobnega. Vse to je izmišljeno – izmišljeno, povsem izmišljeno – kajti obstaja edino Absolut.
2.35 Ni poslušanja ali premišljanja o slišanem. Globoka meditacija je zmota. Vse to je izmišljeno, zares povsem izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.36 Ni raznih oblik meditativne zamaknjenosti. Ni mer, ni razsežnosti. Vse to je izmišljeno, zares povsem izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.37 Dejansko ni nevednosti, niti pomanjkljivega razlikovanja. Vse to je izmišljeno, zares povsem izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.38 Ni ne pomembnih ne postranskih reči. Nobena reč ni povezana z drugo. Vse to je izmišljeno, zares povsem izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.
2.39 Nikjer ni ne preteklosti ne prihodnosti ali česa podobnega. Dejansko nikjer ni sedanjosti ali česa podobnega. Vse to je izmišljeno, zares povsem izmišljeno, kajti obstaja edino Absolut.

Naročilo knjige KLIK